NMS Enduro-sektion

NMS Enduro-sektion

Enduro möte 2014

EnduroPosted by Tomas Moser Mon, March 24, 2014 22:57:48


Enduromöte 2014-03-23 NMS Klubbstuga

Närvarande:

Anders Rudengren, Emil Karlsson, Lasse Larsson, Bosse Hansson, Jocke Fager, Janne Lindmark, Kenneth Thell, Johan Nilsson, Joakim Nilsson, Micke Jansson, Tomas Moser, Jan-Erik Dahl

§ 1 Mötets öppnande

Emil öppnade mötet

§ 2 Val av sekreterare

Inget val gjordes men Emil Karlsson skrev protokoll

§ 3 Arbetsdagar våren 2014

Vår nya banansvarige för endurospåret, Tomas Moser är sammankallande till arbetsdag. Förslag på en arbetsdag efter Östra Open som går 12/4.

§ 4 Arnöspåret

Arnö-spåret behöver ingen hjälp i dagsläget, Bosse Hansson meddelar om behov finns.

Dock meddelade Bosse att det inte är så mycket blöta delar kvar i skogen, så fort träden och gräset börjar suga upp vattnet torkar det fort. Snart öppnar Arnö igen!!

§ 7 Hur förmedlar vi endurorelaterad information?

Mötet bestämde att information läggs ut på hemsidan, i gästboken, via medlemsmail (Anders R) och på Facebook-grupperna

§ 6 Träning med tidtagning (KM-deltävlingar)

Avgift för deltagande i KM – 60 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar.

11/5 – Korslöt, Janne Lindmark, samling 10.00, första start 11.00 – 2 heat

7/6 – Arnö, Bosse Hansson ansvarig och meddelar starttid – läggs ut via medier enl § 7

Augusti – Moser

18/10 – Jan-Erik Dahl och Kenneth Thell – Natt

Nov/Dec – Minikåsan ?? – Joakim Fager, ”riktiga” Kåsan går 22-23/11 i Vimmerby

Mötet önskade att Anders Mossberg och Uffe Nilsson ville stå som värdar för ett KM – Emil tar kontakt med dem.

För övrig info kommer det att anordnas en MX-tävling på Hedeby – Janne Lindmark, alla är välkomna att köra

§ 7 Östra Open 12/4

Behov av funktionärer finns, 2 efteråkare, 2 allmänt behjälpliga samt 3 personer till kiosken på tävlingsdagen.

Dagarna innan tävlingen behövs hjälp med pilning, bandning samt byggande av start- och målportaler. Ca 8-10 personer.

Tävlingen kommer att inbringa en del pengar till klubben men det är förmodligen kiosken som ger mest. Emil Karlsson tar ett övergripande ansvar för kiosken denna helg.

Emil skall kolla med Daniel Wallin och Jimmy Närsten ang efteråkare till tävlingen, om de inte kan tar Lasse Larsson och Janne Lindmark det ansvaret.

§ 6 Övriga frågor

Klubben är väldigt nära att få öppna endurospåret för oreggade MC. Skyltar skall sättas upp med ca 30 meters lucka runt hela områdets yttre gräns. Emil Karlsson börjar detta arbete 29/3 kl 10.00, medhjälpare önskas!

När allt är klart för oreggade MC skall vi anordna en ”pröva på dag” eller två för de som inte är vana att åka i skogen. Information om regler för omkörning, hålla sig till spåret, åkriktning osv. skall förmedlas samt ett varv ledsagad körning. Vi återkommer med information och behov av ledsagare och informatörer.

§ 7 Mötet avslutades  • Comments(0)//enduronyheter.nykopingsms.se/#post34

NMS Ränneslätt 2013

EnduroPosted by Tomas Moser Sun, September 15, 2013 15:31:07


  • Comments(0)//enduronyheter.nykopingsms.se/#post32

Stångebroslaget 2013 (NMS)

EnduroPosted by Tomas Moser Mon, July 08, 2013 16:20:05


  • Comments(0)//enduronyheter.nykopingsms.se/#post31

Klubbmästerskap Enduro 2013

EnduroPosted by Tomas Moser Thu, April 04, 2013 21:11:20

  • Comments(0)//enduronyheter.nykopingsms.se/#post30

Resultat Enduro Km 2012

EnduroPosted by Tomas Moser Sat, March 09, 2013 23:43:48


  • Comments(0)//enduronyheter.nykopingsms.se/#post29
« Previous